الکتروپمپ ابارا تک پروانه 1 اسب محیطی تک فاز PRA 1.00 M(L)

3,780,000 تومان

الکتروپمپ ابارا تک پروانه 1 اسب محیطی تک فاز PRA 1.00 M(L)

3,780,000 تومان