دستگاه 7 مرحله ای تصفیه آب AQUA تایوان

5,900,000 تومان

دستگاه تمام تایوانی 7 مرحله ای . به همراه مخزن و شیر آب کنار.  نصب در تمام مناطق تهران، 

دستگاه 7 مرحله ای تصفیه آب AQUA تایوان

5,900,000 تومان