فر توکار V500TS

17,720,000 تومان

فر توکار V۵۰۰TS آلتون محصول جدید، که قابلیت های زیادی از جمله بخارپز به آن اضافه شده است.

فر توکار V500TS

17,720,000 تومان